Bij het bericht vanuit de gemeente (buurthuizen weer open vanaf 1 juni) was ook een checklist/ beheerprotocolbijgevoegd. Jullie kunnen deze gebruiken als basis voor het opstellen van jullie protocol/ protocollen.  Maar er zijn meer invul/voorbeeldprotocollen die we met jullie gedeeld hebben. Wij zijn erg te spreken over het invulprotocol: Buurthuizen en Ontmoetingsplekken, opgesteld door het LSA. Dit invulprotocol deelden we al met jullie in een eerdere nieuwsbrief. Het is een erg compleet en volledig invulprotocol. Niet alles zal van toepassing zijn voor jouw initiatief. De onderwerpen die niet van toepassing zijn op jouw locatie kun je achterwege laten.

Belangrijk: het invulprotocol: Buurthuizen en Ontmoetingsplekken is op een paar punten aangevuld op (21 mei 2020). Bekijk hier de update. En hier kun je direct naar het protocol.

Een van onze leden is zo vriendelijk geweest om hun protocollen alvast met de vereniging te delen en hebben ook toestemming gegeven om deze in de nieuwsbrief met jullie te delen. Hier kun je de (voorlopige) protocollen van De Roef, bestaande uit: een algemeen protocoleen vrijwilligers protocol en een bezoekers protocol vinden. Door De Roef (en dan met name door de beheerder Ineke) is enorm hard gewerkt aan een protocol, passend bij het initiatief. We willen De Roef bedanken voor het delen van de protocollen en ze complimenteren met het werk dat ze verzet hebben.  

Mogen we jullie ingevulde protocol ook delen met de vereniging? 

Stuur een mailtje naar: info@dwarsverbandutrecht.nl

Let op! pas na het collegebesluit en de brief vanuit de veiligheidsregio. Waarschijnlijk kunnen de zelfbeheerinitiatieven op vrijdagmiddag een ‘definitieve’ versie van checklist/beheerprotocol
vaststellen. Het advies vanuit de gemeente is dus om te wachten op dit besluit en de brief.