Zoals we in de vorige nieuwsbrief schreven, stelt de gemeente een aantal richtlijnen op voor het weer openen van de buurthuizen (in mede- en zelfbeheer). Een van die richtlijnen zal zijn dat er per locatie een beheerprotocol moet worden opgesteld, aan de hand van een checklist. Zodra de checklist definitief is, sturen we die rond.

Gisteren (donderdag) zijn we met 13 beheerders en/of vrijwilligers van onze vereniging online bijeen gekomen om gezamenlijk te kijken naar de regels en aanpassingen om in de toekomst weer open te kunnen. Met als basis de concept checklist voor het beheerprotocol. Wat was het fijn om iedereen weer even te zien en te spreken. Na een gezamenlijke start gingen we in kleine groepen uiteen (dat kan ook digitaal!). We maken gebruik van een checklist, stellen vragen aan elkaar en er worden tips uitgewisseld. Erg waardevol en door veel locaties is er al goed gekeken naar de mogelijkheden en de obstakels die er zullen zijn als we weer opengaan. Een ding is duidelijk, de meesten willen graag open. Dus de wil is er!

Tijdens de overleggen komen vragen naar voren als:

  • mogen er 30 bezoekers in het totale buurthuis aanwezig zijn of 30 bezoekers per ruimte/zaal?
  • waar bestellen jullie je handgel, tape en handschoenen? Vooral plastic handschoenen zijn moeilijk te vinden.
  • mogen we consumpties afgeven? 
  • toiletten wel of niet open?
  • contant geld of pin?
  • hoe zit het met sport en kinderactiviteiten?
  • mag er gekookt worden op onze locaties?

Deze vragen en meer bespreken we met elkaar en direct na het overleg bellen we met de gemeente (MO) en leggen deze vragen ook daar neer. Op veel vragen is nog geen antwoord omdat het nog niet bekend is. Daar moeten we dus nog even op wachten. Wel gaat de gemeente in gesprek met Stadswerken of er een mogelijkheid is om gezamenlijk in te kopen. Denk hierbij aan stickers, tape en hygienemiddelen. Hier houden we jullie van op de hoogte. Gelukkig zijn er ook veel tips gedeeld over waar bepaalde hulpmiddelen te bestellen zijn. Zie verderop in deze nieuwsbrief. 

Het LSA heeft donderdag een ‘invulprotocol’ buurthuizen en ontmoetingsplekken online gezet. Deze kun je als leidraad gebruiken voor de voorbereidingen om weer open te kunnen. Het is erg uitgebreid en compleet. Goed om erbij te pakken. Je vindt het invulprotocol en de uitleg erover hier.En ook de Vrijwilligerscentrale Utrecht deelt op hun website verschillende 1,5 meter protocollen. Bekijk ze hier.