De donkere maanden zijn aangebroken en herfst is in volle glorie. Als vereniging willen we heel graag met jullie samen komen. Om vooruit te blikken naar 2022. En vooral om als leden met elkaar het jaar feestelijk af te sluiten, te proosten en te lachen. Dit doen we natuurlijk met in acht neming van de corona maatregelen van dat moment. 

Graag nodigen we jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) Op donderdag 2 december, 19:30-22:00
Locatie: volgt nog! 

Die avond bespreken we het jaarplan en er is ruimte voor vragen. Daarna willen we proosten, is er een borrel met hapjes en een mega leuke Quiz door, voor en over leden.

Er is natuurlijk een prijs te winnen. Om de Quiz compleet te maken hebben we 1 vraag nodig per initiatief. En wie weet ehet meeste over jullie initiatief? Precies! Daarom vragen we jullie 1 vraag te maken, met een weetje waarvan je vind dat alle leden van Vereniging Dwarsvernamd het over jullie zouden moeten weten. Eens zien wie het meest weet.

Aanmelden kan via info@dwarsverbandutrecht.nl

Hopelijk ben je er bij! 

Vrolijke Groetjes, 

Do & Rosa