Op vrijdag 29 mei kwam dan toch het definitieve bericht dat het College van B en W besloten had dat de buurtcentra weer open mogen. Afgelopen dinsdag 2 juni ontvingen we bericht van de gemeente met aanvullende informatie over de voorwaarden die gelden om open te kunnen. De belangrijkste voorwaarden:

  • ten alle tijden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;
  • maximaal 30 personen per buurtcentrum;
  • gebruikers volgen het door de stichting/vereniging vastgestelde beheerprotocol;
  • stichting/vereniging controleert de naleving van beheerprotocol en neemt bij niet-naleven ervan door gebruikers de nodige maatregelen.

Je kan het bericht van de gemeente op onze website hier teruglezen. We lichten in deze nieuwsbrief enkele onderwerpen toe waar we veel vragen over hebben gehad . 

Registratie bezoekers

Alle bezoekers die bij je binnenkomen, moet je registreren. Je noteert in ieder geval hun naam, adres en telefoonnummer en de datum van het bezoek. Bewaar deze gegevens enkele weken. Mocht er een uitbraak komen, dan heeft de GGD deze gegevens nodig voor een contactonderzoek.  

Bezoekers dienen in principe vooraf te reserveren voor een activiteit, dus die gegevens heb je al. Organiseer je een ‘inloop’, dan registreer je bezoekers ter plekke. Het is handig om één persoon te vragen dit voor zijn of haar rekening te nemen, een soort gastheer/gastvrouw. Tip: maak gebruik van dit moment om ook naar gezondheidsklachten te vragen (met verkoudheids- of luchtwegklachten en/of koorts mag men niet naar binnen) en de (verkorte versie van) het beheerprotocol mee te geven. Als voorbeeld kan je de vragenlijst eens bekijken die de horeca gebruikt. Zie hiervoor de presentatie van Hans Dashorst (restaurantcoach) die hij gaf tijdens de online bijeenkomst van het LSA over het heropenen van de buurthuizen. 


Activiteiten

Niet toegestaan zijn dus:

  • alle vormen van sport en bewegen (hieronder vallen ook alle vormen van yoga en dans)
  • alle vormen van muziek maken en zingen

Dit geldt voor zowel kinderen als volwassen.

We krijgen veel vragen of dit ook geldt voor denksporten en spelletjes (zoals kaarten/ sjoelen/darten/schaken/biljarten, etc.). De gemeente heeft aangegeven dat dit ook valt onder binnensporten en dus niet mag. Het wordt ook afgeraden door het RIVM, zie hier.

Bovengenoemde activiteiten mogen dus niet. Alle andere activiteiten mogen wel mits je aan de voorwaarden voldoet (zie boven aan dit bericht schuin gedrukt).

Eten en drinken

Eten en drinken mag je serveren. Je mag dus ook samen koken en eten. 

We hebben een beheerprotocol van Resto van Harte mogen ontvangen voor hun eigen organisatie. De strenge HZZP-regels van de horeca zijn niet van toepassing bij buurthuizen. In protocol van Resto wordt dit ook niet genoemd. 

Het Resto-protocol kan je gebruiken als richtlijn/inspiratie als je als buurthuis een eigen maaltijd wilt organiseren. Lees het protocol van Resto van Harte hier

Nog wat extra tips voor eten en drinken, die ook tijdens de bijeenkomst van LSA werden gedeeld:

  • Uitserveren kan d.m.v. een trolley, zodat mensen zelf kunnen pakken en ook weer kunnen terugzetten zonder dat onnodig veel mensen het aanraken.
  • Of in een buffetvorm waar één persoon opschept en/of inschenkt en de bezoeker zelf het kopje/bord pakt en terugzet. Zelf inschenken uit kannen is sterk af te raden.
  • Laat bezoekers meteen handen wassen bij binnenkomst, of gebruik desinfecterende handgel.

Ventilatie

De ventilatie van het gebouw is belangrijk. Het advies is om zoveel mogelijk natuurlijk te ventileren, zet ramen en deuren goed open. 

Let op bij mechanische ventilatie of het niet recirculatie is: dus dat de afgezogen lucht via een filter weer in het gebouw komt. Het advies op dit moment is om dat uit te zetten.

Welke rol ventilatie speelt in de overdracht van het virus, daarover zijn tegenstrijdige berichten. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. Check de site van het RIVM, daar staan de laatste (betrouwbare) inzichten hierover.