Verslag 3 september bijeenkomst nieuwe subsidieregeling

Op donderdag 3 september was het dan eindelijk zover: voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis kwamen we weer fysiek bij elkaar. De Schalm was zo gastvrij om hun grote ruimte beschikbaar te stellen zodat we in twee rondes, op 1,5 meter, toch samen konden komen. Onderwerp van gesprek: de nieuwe subsidieregeling Vrijwillige…

LSA lobby geslaagd: €17 miljoen coronasteun voor buurthuizen

Wat een goed nieuws! Door een lobby vanuit LSA bewoners en LVKK (Landelijke Vereniging Kleine Kernen) komt 17 miljoen euro beschikbaar voor financiële steun aan buurt- en dorpshuizen. Dit om coronaschade te compenseren en daarmee te voorkomen dat deze belangrijke voorzieningen omvallen.  LSA en LVKK hebben samen met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het…

Versoepelde maatregelen per 1 juli

Inmiddels is het 1 juli en zijn er weer meer maatregelen versoepeld vanuit de overheid. Zo ligt het maximum aantal bezoekers niet meer op 30 personen maar op 100 en kunnen er weer meer activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan sportactiviteiten en muziek maken bijvoorbeeld. Wel blijft de regel van 1,5 meter van kracht. Welke activiteiten…

Nieuwe handreiking subsidies tweede helft 2020

Het College heeft op 24 maart een handreiking vastgesteld voor het vaststellen van de subsidies voor de periode medio maart t/m juni 2020. Inmiddels is gebleken dat de gevolgen van de corona crisis ook in het najaar maar ook soms in 2021 invloed hebben. Dit is de reden dat dat het College op 17 juni…

Nieuwe subsidieregeling 2021 bekend!

Op 16 juni heeft het College van B & W de nieuwe subsidieregeling ‘Vrijwillige inzet voor elkaar’ vastgesteld. Deze regeling is op 30 juni gecommuniceerd naar het veld. Op 1 juli is er een mail uitgegaan vanuit MO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht) naar de zelfbeheerinitiatieven met de regeling en enkele zaken die…

Hoe is het nu bij… De Schalm

Wekelijks doet een Dwarsverbandlid verslag van de wijze waarop zij met deze verwarrende tijden omgaan. Deze week de ervaringen van De Schalm! Marga Lieshout, voorzitter van Sociaal Cultureel Centrum De Schalm, vertelt ons hoe het er nu aan toe gaat bij De Schalm.  ‘Op 2 juni gingen we weer open en was bestuurslid Ria van…

TOGS regeling nu ook voor buurthuizen

Eerder vertelden we dat een van de regelingen van de rijksoverheid voor financiële compensatie, de TOGS, niet toegankelijk was voor veel initiatieven op basis van hun SBI code. De SBI code is de code waaronder je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Na een intensieve lobby van onder andere het LSA kunnen buurthuizen de…

Hoe is het nu bij… In de 3 Krone

Wekelijks doet een Dwarsverbandlid verslag van de wijze waarop zij met deze verwarrende tijden omgaan. Deze week de ervaringen van In de 3 Krone.  We spraken Hennie Beersen, lid van de beheergroep en verantwoordelijk voor de verhuur bij In de 3 Krone. ‘We zijn weer open, maar het is nog heel minimaal. Wij draaien met…

Bijzondere muziek op jouw locatie?

De afgelopen jaren bood een aantal leden van Dwarsverband, met veel succes, gastvrijheid aan het Utregs Requiem. Het Utregs Requiem was een nieuw eigentijds requiem. Op basis van persoonlijke verhalen van mensen met diverse sociale en culturele achtergronden werden meerdere composities uitgevoerd. Vijf jaar terug ontstond bij Ellen Blom (Utrechtse film- en documentairemaker) het idee…