NIEUWS

Niets over ons, zonder ons

We Doen Het Samen Coalitie

 

Bewonersinitiatieven, wijkcoöperaties, buurthuizen en speeltuinen in zelfbeheer, wijkbedrijven, energie- en zorgcoöperaties,… het zijn allemaal samenwerkingsverbanden waarin burgers zich verenigen om iets voor elkaar of hun omgeving te doen. In Nederland zetten ontzettend veel mensen zich in voor hun gemeenschap. 

Groeiende beweging

Het aantal burgers dat betrokken is bij een vorm van gemeenschap, is inmiddels groter dan dat van kerken, vakbonden of politieke partijen (zie p. 41 van dit onderzoek over burgercollectieven van de VU). Deze ontwikkeling zien we ook in Utrecht, bijvoorbeeld aan ons groeiende ledenaantal.

We Doen Het Samen (in Utrecht!)

Ook de recente lancering van We Doen Het Samen-coalitie (WDHS-coalitie) laat de groeiende beweging mooi zien. Deze coalitie begon in 2017 als We Doen Het Samen-festival – een eendaags festival dat de kracht van burgerinitiatieven viert – en is in 2024 uitgegroeid tot een brede coalitie van organisaties die hun samenwerking én invloed willen verbreden. De coalitie komt komt samen in ons eigen stadsie, in het Huis van Actief Burgerschap in de centrale bibliotheek op het Neude.

Ruimte voor burgercollectieven

De groeiende beweging van (kleine) samenwerkingsverbanden van burgers – zoals buurtlocaties in zelfbeheer – is essentieel is voor onze samenleving. Overkoepelend worden dit soort samenwerkingen ook wel ‘burgercollectieven’ genoemd.

De WDHS-coalitie vindt dat burgercollectieven meer ruimte verdienen om ‘hun ding te doen’ en minder gehinderd moeten worden door het systeemdenken van de overheid en instanties.

De coalitie stelt zich op als aanspreekpunt voor de overheid en zet zich in om burgercollectieven groeiruimte te geven voor succes. Daarvoor moeten de regels en voorzieningen natuurlijk zo ingericht zijn, dat gewone mensen de kans krijgen om ‘het samen te doen’! De randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn worden door de coalitie op de agenda gezet en als uitgangspunt genomen voor samenlevingsopbouw.

Niets over ons, zonder ons

De WDHS-coalitie streeft naar een ‘wij-doen-het-samenleving’. In zo’n samenleving gaan veel taken over naar gemeenschappen. De gemeenschappen zijn de haarvaten van de samenleving en weten wat er nodig is. Daarom kunnen zij het beste bepaalde voorzieningen verzorgen.

Vanuit Dwarsverband hebben we als lid van LSA Bewoners met plezier meegedacht over de visie die de basis vormt van de coalitie. We blijven bijdragen aan deze coalitie door geluiden vanuit onze vereniging in te brengen en daarmee de agenda mee te bepalen.

Hoofddoelen

De coalitie stelt zich de volgende vijf hoofddoelen:

  • In 2030 is denken en werken vanuit het collectief normaal in onze samenleving.
  • In 2027 zijn lokale gemeenschappen voor Nederlandse gemeenten vanzelfsprekende en gelijkwaardige partners bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven, waarbij eigenaarschap en zeggenschap sleutelbegrippen zijn.
  • Uiterlijk 2027 zorgt de landelijke overheid dat relevante (nieuw of te herziene) wetten voor lokale gemeenschappen bijdragen aan het versterken van die gemeenschappen.
  • In 2030 is er passende financiering voor lokale gemeenschappen in Nederland.
  • In 2025 hebben we als WDHS-coalitie onze samenwerking verbeterd en onze kennis en diensten gebundeld in een toegankelijke kennisinfrastructuur (digitaal en/of fysiek). Om initiatieven en mensen met plannen voor hun omgeving in heel Nederland te ondersteunen bij wat zij nodig hebben om vooruit te komen.

Nieuwsgierig geworden? In het actieprogramma lees je hoe deze hoofddoelen door de coalitie zijn uitgewerkt.

Gezellig samen bij De Nieuwe Jutter