De online algemene ledenvergadering en bestuurdersbijeenkomst was geslaagd! Fijn dat zoveel van jullie erbij waren, en om te horen wat er voor jullie leeft en speelt. Tijdens het eerste gedeelte (de ALV) hebben we onze activiteiten uit 2021 doorgenomen en het jaarplan voor 2022 gepresenteerd. Er was ruimte voor vragen en feedback. In het tweede gedeelte (de bestuurdersbijeenkomst) hebben we geïnventariseerd waar jullie het graag over willen hebben. Op basis hiervan gingen we uiteen in twee break out rooms. Één ging over (jongeren) vrijwilligers betrekken bij het buurtinitiatief. De andere over financiële vraagstukken van buurtinitiatieven. Het was heel geruststellend en helpend om met elkaar uit te wisselen. Ook hebben we plannen gemaakt voor 2022, zoals een subgroep werven en behouden van vrijwilligers. Een subgroep fondsen werven. Ook gaan we aan de slag met een vorm om met elkaar te communiceren -tussen de leden- buiten de werkgroepen en bijeenkomsten om. Voor een volledig verslag van de avond, de ppt en het jaarplan voor 2022 zie de bijlagen.