HET TREFPUNT

Bij ons voelen mensen zich thuis.                                 

Een gemoedelijke huiskamer, een keukentje en een tuin. Wij zijn een klein buurthuis, gelegen aan de Rijnlaan in de Rivierenwijk. Bij ons voelen mensen zich thuis.

In 1999 is Het Trefpunt opgericht door bewoners als plek voor de buurtbewoner om eigen activiteiten te organiseren.

Wekelijks komen we samen om te tekenen, schilderen, gezamenlijk te koken of gewoon gezellig kletsen met een bakkie koffie. In 2006 wonnen we het ‘Appeltje van Oranje’. Dit heeft veel teweeg gebracht onder de vrijwilligers en gold als een belangrijke verbindende factor.

Voor buurtbewoners en initiatieven voor de buurt is de ruimte gratis beschikbaar. Organisaties die Het Trefpunt willen gebruiken betalen een gebruikersvergoeding