NIEUWS

Interview met Britt Louter: jongeren betrekken bij de Nieuwe Jutter

Bij De Nieuwe Jutter raken steeds meer jongeren betrokken bij het buurthuis. Hoe is ze dat gelukt? En wat kunnen andere buurthuizen leren van deze ervaring? We vroegen het Britt Louter (29), projectleider van het Verschilmakersproject van De Nieuwe Jutter: een project gesteund vanuit het Oranjefonds om meer jongeren te betrekken bij het buurthuis.

Britt zal tijdens het symposium Trots op Zelfbeheer op 30 september een workshop geven over het betrekken van jongeren bij jouw initiatief. Dit wil je niet missen toch? Vergeet je niet aan te melden.

In dit interview deelt ze alvast mooie inzichten en tips, en vertelt ze meer over hoe het betrekken van jongeren er bij De Nieuw Jutter uitziet.

Wat is de Nieuwe Jutter voor buurthuis?

“De Nieuwe Jutter is best een groot buurthuis. Het is een ontmoetingsplek, er zijn activiteiten, er is zakelijke verhuur aan meerdere organisaties en er is een podium. Er zijn de klassieke buurthuisactiviteiten zoals kaarten en biljarten (we hebben zelfs een aparte biljartzaal!), er is een ouderensoos (dat is een lunch voor ouderen), er is sport en spel en een Arabische huiswerkklas. De Cultuurcommissie programmeert het podium, ook in het kader van ‘Podium om de Hoek’ (het cultuurproject van Dwarsverband).”

Hoe is jouw rol bij de Nieuwe Jutter ontstaan?

“Tijdens de pandemie bleek de actieve kring vrijwilligers en betrokkenen steeds kleiner en ouder te zijn geworden. Dwarsverband deed onderzoek, en adviseerde een ondersteuner aan te nemen. Dat werd ik! In 2021 begon ik als coördinator, om de vrijwilligers die het zelfbeheer deden te ondersteunen en te helpen hun actieve kring te vergroten. Dat heb je natuurlijk niet in een half jaar opgelost, en de pandemie maakte alles lastiger. Maar we ontdekten wel het Verschilmakersprogramma van het Oranjefonds: een programma om jongere vrijwilligers te betrekken. Dat paste goed bij de uitdaging waar de Nieuwe Jutter voor stond. Ik stopte als coördinator en ging verder aan de slag voor ons Verschilmakersproject, Nu hebben we er twee van de drie project jaren opzitten.”

Wat waren afgelopen jaar jullie grootste uitdagingen?

“Het buurthuis voelde voor jongeren niet als een plek voor hen, het heeft een stoffig imago. Ook de vaste bezoekers en vrijwilligers waren terughoudend.  Er waren vervelende incidenten met jongeren geweest, sommigen maakten zich zorgen of het nog wel een plek voor hen zou zijn, als ze jongeren gingen betrekken. Onze eerste insteek was om een ‘jongerengroep’ op te zetten binnen het buurthuis. We wilden graag een groep jongeren betrekken die zelf zouden meedenken in het zelfbeheer en de activiteiten voor jongeren in het buurthuis op zouden zetten. Maar dat lukte niet, we bereikten de jongeren er niet mee. Wel haakten jonge organisatoren aan om sportactiviteiten op te zetten. Dat leverde mooie connecties en activiteiten op! Maar desondanks ook niet de opkomst waar we op hoopten, Uiteindelijk kwamen onze successen afgelopen jaar uit andere hoeken.”

Hoe hebben jullie dat opgelost? Welke lessen kan je meegeven aan de andere buurthuizen in Utrecht?

“We leerden dat jongeren eerst willen aanhaken op aansprekende activiteiten, niet op een oproep om zelf meteen activiteiten te bedenken of te organiseren. Toen we het initiatief BuurtBuik (gratis wekelijks diner tegen voedselverspilling) gingen opzetten voor de Nieuwe Jutter trok dat allerlei mensen aan die verspilling tegen wilden gaan, ook jongeren. Vanuit de mensen die kwamen eten werden steeds meer jonge vrijwilligers actief. En ook de cultuurcommissie trok jonge vrijwilligers aan.”

“Mijn grootste leerpunt was dat ik het wel even snel had willen organiseren allemaal, en dat het betrekken van jongeren een proces is om rustig stap-voor-stap aan te gaan. Relaties en vertrouwen opbouwen kost tijd.”

Britt Louter

Projectleider Verschilmakersnetwerk De Nieuwe Jutter

“De vrijwilligers waren bijvoorbeeld eerst huiverig voor het betrekken van jonge vrijwilligers; toen een jonge student, Sil, eenmaal ging meelopen met de ouderensoos bleek dat een geweldige klik te zijn. Hij bracht heel veel energie mee en blijft nog steeds terugkomen omdat hij echt een band heeft opgebouwd met de ouderen daar. En daardoor kon iedereen ervaren dat het ook juist goed bij het buurthuis kan passen, en groeide het enthousiasme. Ik ben trots op hoe het is gegaan met Sil. Hij laat echt zien hoeveel jongeren kunnen toevoegen aan het buurthuis.”

“We leerden dat het betrekken van jongeren invloed heeft op je hele organisatie. Hoe gedraag je je naar elkaar, wat kan je doen om te zorgen dat jongeren zich ook welkom voelen? Om jongeren te betrekken vraagt dit iets van iedereen die bij het buurthuis betrokken is. En dat kan lastig zijn.”

Je gaat een workshop geven op het Symposium. Hoe gaat die er uit zien?

“Ik wil graag dieper ingaan op wat wij in ons Verschilmakersproject hebben geleerd tot nu toe, maar ik wil ook echt aan de slag gaan met deelnemers.  Waarom zouden zij jongeren willen betrekken bij hun buurtlocatie?”. Dat is een heel belangrijke vraag. We zijn momenteel een Verschilmakersnetwerk aan het opzetten: een netwerk van meerdere organisaties in Utrecht die allemaal meer jongeren willen aantrekken, en elkaar op dit punt kunnen versterken.”

Meer informatie over de workshop van Britt Louter over het betrekken van jongeren lees je hier. Vergeet je niet aan te melden voor deze inspirerende dag over zelfbeheer die Dwarsverband samen met LSA bewoners organiseert op 30 september. Meer informatie over het symposium: en aanmelden zie: Trots op zelfbeheer.

Jongeren bij De Nieuwe Jutter