Als je een probleem neerlegt bij vereniging Dwarsverband, dan wordt deze serieus opgepakt