Organisatie nieuwsberichten

Organisatie

Vereniging Dwarsverband is zeer goed georganiseerd, helder in communicatie en een sterke verbindende factor.

Openheid

Er is openheid, gezelligheid en gezamenlijkheid.

Altijd hulpvaardig

Als je een probleem neerlegt bij vereniging Dwarsverband, dan wordt deze serieus opgepakt