KENNISBANK

kennisbankmenu

Betrekken van de buurt

Een ontmoetingsplek in de wijk heeft een hele belangrijke functie voor onze samenleving. Het bevordert de leefbaarheid in de wijk op vele manieren. Om als locatie goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat je weet wat er in de wijk speelt. Maar ook dat buurtbewoners weten dat ze bij jouw locatie terecht kunnen.

Als je een locatie voor en door de buurt wilt zijn, is het betrekken van de buurt een basisvoorwaarde. Kort door de bocht, zijn de bewoners in de buurt de mensen waar je het voor doet, ze geven je bestaansrecht.

Hieronder geven we informatie over hoe je de buurt bij jouw locatie kunt betrekken. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten we zien hoe andere leden dit hebben gedaan en wat het heeft opgeleverd.

Tip: vraag de sociaal makelaar van DOCK om met je mee te denken hoe je de buurt meer kan betrekken. 

Tip: Dorpshuizen.nl heeft een aantal relevante artikelen in hun vraagbaak die ook het lezen waard zijn. Bijvoorbeeld over tevredenheidsonderzoek, tevredenheid van de omgeving (buurt) of doelgroepen.

Ga direct naar:

Buurtonderzoek

Blijft deelname aan de activiteiten achter? Wil je weten of er animo is voor vrijwilligerswerk? Een buurtonderzoek kun je inzetten als een behoeftepeiling. Met vragen als: wie woont er in de wijk? Zouden ze naar het buurthuis willen komen en zo ja, naar welke activiteiten? Willen ze op de hoogte gehouden worden of misschien zelf wel een eigen activiteit organiseren of vrijwilliger worden? Vraag het aan de buurtbewoners en de buurtondernemers! Dat kan door middel van een buurtonderzoek. 

Tip: je kan de vragenlijst online of offline afnemen. Als je dit online doet, bijvoorbeeld via SurveyMonkey of Google Forms dan worden de inzendingen deels door het platform geanalyseerd, het scheelt je veel werk. Je kunt er ook voor kiezen om de vragenlijst op papier in te laten vullen. Je zult de antwoorden dan handmatig moeten invoeren. Een mix van online en offline afnemen werkt in veel gevallen het best.

Hier vind je vijf stappen die je als basis voor het buurtonderzoek kunt gebruiken.

Stap 1: Maak een vragenlijst

Houd bij het maken van de vragenlijst rekening met de volgende punten:

 • Bespreek met het bestuur en vrijwilligers wat het doel van het buurtonderzoek is.
 • Zorg dat de vragenlijst niet te lang is, maximaal 10 vragen. Vraag alleen wat je echt wilt weten, informatie die je nodig hebt om je functie beter uit te dragen.
 • Gesloten vragen (ja – nee vragen, of meerkeuzevragen) zijn makkelijker en sneller in te vullen en te analyseren maar geven beperkte informatie. Kies voor een mix met gesloten en open vragen.
 • Geef de mogelijkheid de vragenlijst anoniem in te vullen, maar sluit altijd af met de vraag; wil je op de hoogte gehouden worden. Organiseer je een buurtbijeenkomst om de resultaten te bespreken? Pijl dan in je vragenlijst of er interesse is naar de buurtbijeenkomst en of je daarvoor een uitnodiging mag sturen.
 • Maak een korte heldere introductie van jouw locatie en vermeld waar er meer informatie te vinden is (denk aan de website en sociale media). Het verspreiden van het buurtonderzoek zorgt ervoor dat meer bewoners je leren kennen en vergroot daarmee de zichtbaarheid in de wijk. Grijp deze kans om het buurthuis te presenteren.
 • Stel een deadline voor het invullen van de vragenlijst en communiceer de einddatum duidelijk. Neem bijvoorbeeld een week of twee voor het invullen van de vragenlijst. Na een week stuur je nogmaals een herinnering. Een te lange invultijd zorgt ervoor dat mensen denken ‘dat doe ik later wel’ en het vervolgens vergeten. Met een te korte invultijd loop je het risico niet iedereen te bereiken.
 • Test de vragenlijst vooraf! Een foutje is snel over het hoofd gezien. Laat iemand meelezen en testen.

Stap 2: Verspreiding buurtonderzoek

Online
Als je een online vragenlijst maakt, dan krijg je een directe link. Verspreid de link op zoveel mogelijk manieren, via:

 • de nieuwsbrief, de mail, Whatsapp, op de website en via sociale media;
 • buurtplatforms zoals Wijkconnect en besloten Facebookgroepen van de buurt;
 • stuur de link naar organisaties en sleutelfiguren in de wijk: de wijkkrant, het buurtteam;
 • vraag vrijwilligers en bezoekers de vragenlijst in hun netwerk te verspreiden.

Offline
Je kunt ervoor kiezen om een flyer te maken met een link en een QR code naar de online vragenlijst. Je kan ook een papieren versie van de vragenlijst aan de flyer nieten voor mensen die het toch liever offline invullen. Benoem dan wel duidelijk op de vragenlijst waar deze in te leveren, op jouw locatie bijvoorbeeld. Naast de flyer kun je ook een poster afdrukken. De flyer, poster en eventueel de papieren vragenlijst verspreid je:

 • huis aan huis;
 • bij belangrijke organisaties en ondernemers, bijvoorbeeld bij de bibliotheek, de dokter, de supermarkt;
 • en natuurlijk op je eigen locatie, op de bar, op het raam en op het uithangbord.

Stap 3: Extra optie, houd een aantal interviews

Naast een vragenlijst kun je ervoor kiezen een aantal mensen uit de wijk te interviewen. Vraag aan je vaste bezoekers en vrijwilligers om advies welke buurtbewoners te interviewen. Gebruik eventueel het sneeuwbal-principe: je vraagt de buurtbewoner wie je interviewt een volgende buurtbewoner aan te dragen, dat herhaal je en zo rolt de bal verder. Je kunt ook bij de supermarkt gaan staan en voorbijgangers vragen of ze uit de wijk komen en of je ze een aantal vragen kunt stellen. Sociale media is ook een mogelijkheid, zo kun je een oproep plaatsen om buurtbewoners te interviewen. Stel open vragen en luister vooral.

Stap 4: Analyseer de resultaten

 • Na de einddatum bekijk je alle antwoorden en analyseer je de resultaten. Maak een duidelijk overzicht van de belangrijkste uitkomsten.
 • Bespreek deze uitkomsten met het bestuur en vrijwilligers. Wat betekent dit voor jullie? Welke acties zijn nodig?

Stap 5: Deel de uitkomsten

De uitkomsten delen is een belangrijke stap die je niet mag overslaan. Deel de uitkomsten van de vragenlijst met het bestuur, vrijwilligers en met de buurtbewoners. Bespreek wat er nodig is voor jouw locatie. Een effectieve manier om de uitkomsten te delen is middels een buurtbijeenkomst, zie de paragraaf  over buurtbijeenkomst hieronder. Je nodigt alle bewoners uit die reeds betrokken zijn of interesse hebben getoond. Zo ook de mensen die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven.

Buurtbijeenkomst

Naast een onderzoek middels een vragenlijst, kun je ook een live bijeenkomst organiseren waar je buurtbewoners en buurtondernemers vraagt naar hun behoeftes en laat meedenken. De keerzijde hiervan is dat het een grote tijdsinvestering is. Mensen die nog niet betrokken zijn vinden het mogelijk teveel gevraagd.

Een optie die door andere leden wordt gebruikt is eerst een buurtonderzoek uitvoeren (zie buurtonderzoek hierboven) om vervolgens de buurtbewoners die aangeven geïnteresseerd te zijn uit te nodigen voor een buurtbijeenkomst.

Je kunt dan gelijk de resultaten bespreken van het buurtonderzoek en hier in kleinere groepjes verder over praten. Zo is de kans groter dat buurtbewoners die nog niet betrokken waren toch langskomen en misschien zelfs vrijwilliger worden. Een veelgebruikte methode voor een buurtbijeenkomst is na het plenair delen van de uitkomsten, opsplitsen in tafelgroepen en met elke groep een thema bespreken als: vrijwilligers, beheer, bestuur, etc. (thematafels).

Voorbeelden leden betrekken van de buurt

We delen een aantal voorbeelden van leden waarop zij, met succes, de buurt betrekken.

Buurthuis De Boeg
De Boeg ligt in de Schepenbuurt. De afgelopen jaren is de samenstelling van de buurt veranderd, er zijn veel jonge gezinnen bijgekomen. Zij hebben andere behoeftes dan de buurtbewoners die er al langer wonen of al langer betrokken zijn bij De Boeg. Er is bij De Boeg veel energie en tijd gestoken om deze behoeftes en wensen op te halen in de buurt. Het resultaat is meer bezoekers uit de wijk, nieuwe activiteiten en nieuwe vrijwilligers.

Lees meer:

Hoe buurthuis De Boeg de buurt betrokken heeft
Voorbeeld vragenlijst Buurthuis De Boeg
Voorbeeld flyers, programma en aankondigingen De Boeg

Speeltuin De Pan
Na het vertrek van het toenmalige bestuur en de aankomende pensionering van de vaste beheerder had speeltuin de Pan behoefte aan een transformatie. Een actieve buurtbewoner heeft een enquête uitgezet en een buurtbijeenkomst gehouden om de buurt te betrekken bij de speeltuin. Daar zijn veel goede ideeën bedacht en uitgevoerd en is een nieuw bestuur uit ontstaan.

Lees meer:

Hoe speeltuin De Pan de buurt betrokken heeft
Voorbeeld vragenlijst en resultaten speeltuin De Pan

Word Vriend Campagne

Zoek je naar een manier om het draagvlak te vergroten onder buurtbewoners die niet zo snel binnenstappen, maar je mogelijk wel een warm hart toedragen? Denk eens aan het oprichten van een Vrienden Van Stichting. Op deze manier vergroot je niet alleen het draagvlak in de wijk, maar haal je ook extra geld op.

Sociaal cultureel ontmoetingscentrum Podium Oost doet dit al een aantal jaar met succes. Door lid te worden van ‘Vrienden van Podium Oost’ kun je het initiatief financieel steunen met een jaarlijkse bijdrage.

Je bereikt hiermee een grote groep bewoners die niet perse gebruik maakt van jouw locatie, maar het wel willen steunen. Zij vertellen er ook weer over tegen andere buurtbewoners. 

Om deze campagne goed in de buurt uit te zetten heeft Podium Oost steun gezocht van bekende Nederlanders uit de wijk en deze namen meegenomen in de uiting van de campagne naar buiten. Om de ‘Vrienden’ te bedanken organiseert Podium Oost een keer per jaar een exclusieve bijeenkomst.

Lees meer:

Flyer Vrienden Van Podium Oost
Voorbeeld flyers en campagnemateriaal Podium Oost