KENNISBANK

kennisbankmenu

Gebouw

Van huurcontracten tot toegankelijkheid, van  verbouwen tot verduurzamen. In dit artikel lees je alles wat met het gebouw te maken heeft.

Ga direct naar:

Maatschappelijk vastgoed

Met welke verhuurder of pandeigenaar heb jij te maken? Huur je het buurthuis van de gemeente (Utrechtse Vastgoed Organisatie- UVO), van een woningbouwcorporatie of een particuliere verhuurder? Of is het pand in eigendom?

De huur van de locatie is een grote kostenpost voor initiatieven in zelfbeheer. Vaak wordt een marktconforme huur gehanteerd door de afdeling Vastgoed van de gemeente. De hoge lasten worden vervolgens ten dele gecompenseerd door subsidie van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. LSA bewoners lanceerde een mooie campagne om dit ‘broekzak-vestzak’ dilemma landelijk aan de kaak te stellen: ‘Buurthuis te koop – geen marktwaarde maar meerwaarde’. Het is een mooi pleidooi voor het behoud van ontmoetingsplekken en de marktconforme huur los te laten.

Accommodatiebeleid gemeente
Volgend op de nota Vernieuwend Welzijn staat in de uitvooeringsnotitie Maatschappelijk initiatief onder dak beschreven hoe de gemeente in buurten ruimte, ontmoeting en samenwerking wil faciliteren in buurtcentra.

Huurcontract met verhuurder
Wat doe je als je een nieuw huurcontract met je verhuurder moet afsluiten? De eigenaar heeft een stapje voor en meer kennis van zaken. Laat je goed informeren en benader Dwarsverband om in contact gebracht te worden met andere leden die iets soortgelijks hebben gedaan. Vergelijk bijvoorbeeld de demarcatielijst, dit is een lijst met afspraken waarin staat wie voor voor welke onderhoudszaken verantwoordelijk is – de huurder of verhuurder.

Heb je een (concept) huurcontract en wil je dat iemand met kennis van zaken met je meekijkt? Vanuit de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij – een netwerk van vrijwillige adviseurs) ligt er het aanbod dat een jurist kosteloos meekijkt en advies geeft. Benader ons, dan maken wij de koppeling.

Meer informatie, uitleg en tips over maatschappelijk vastgoed lees je op de pagina van LSA bewoners over eigen gebouw.

Toegankelijkheid

Het buurthuis is er voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Kijk eens kritisch naar je locatie, is het toegankelijk voor iedereen? Kun je wat verbeteren? Je kunt hierbij denken aan toegankelijkheid op digitaal, sociaal of fysiek gebied/vlak. Bijvoorbeeld je website aanpassen, zodat deze goed leesbaar is, ook voor mensen met slecht zicht. Of de fysieke drempels weghalen zodat iemand in een rolstoel gemakkelijk binnenkomt.

Heb je een idee om jouw buurthuis toegankelijker te maken voor mensen met een beperking? Dan kan je daar subsidie voor aanvragen bij de gemeente Utrecht via deze regeling.

Lees meer in dit artikel van Dorpshuizen.nl over toegankelijkheid.

Verbouw/nieuwbouw

Deze informatie volgt nog.

beheer en exploitatie-gebouw

Verduurzamen

Tip: lees alles over het verduurzamen van je gebouw en mogelijke manieren om dit te financieren op de pagina van LSA bewoners over energietransitie en duurzaamheid. Bekijk hier bijvoorbeeld ook de tips over energiebesparen in je buurthuis.

Ben je, na het lezen van het bovenstaande artikel, geïnspireerd geraakt om jouw locatie ook te verduurzamen? Als je een locatie van de gemeente huurt, ga dan eerst in gesprek met je accounthouder over de mogelijkheden. De gemeente Utrecht wil uiteindelijk al haar panden verduurzamen. Als je aangeeft dit belangrijk te vinden en zelf ook mee wilt financieren (of daar financiering voor vindt) belandt jouw locatie mogelijk bovenaan de stapel.

Financiering bij fondsen
Fondsen dragen graag bij aan het verduurzamen van je gebouw. We lichtten er twee uit:

  • Het Oranjefonds geeft voorrang aan aanvragen van ontmoetingsruimte voor investeringskosten met betrekking tot het verduurzamen van hun gebouw. Lees meer
  • Het Postcodeloterij Buurtfonds heeft extra geld beschikbaar voor het energiezuiniger 
maken van je locatie. Lees meer.

Hulp van de provincie Utrecht
Is het gebouw in eigendom? Dan kan je gratis hulp krijgen van de provincie Utrecht via het ‘Ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed’. De provincie stelt iemand beschikbaar om je te helpen als je het gebouw wilt verduurzamen: van de CV ketel vervangen tot dubbelglas, van zonnepanelen tot een totale verbouwing. Je krijgt advies en hulp bij technische rapportages, het schrijven van aanvragen, zoeken van financiën en het doorrekenen van bouwplannen. Deze ondersteuning is specifiek gericht op eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed. Het programma loopt tot eind 2023.