KENNISBANK

kennisbankmenu

Gebouw

Van huurcontracten tot toegankelijkheid, van  verbouwen tot verduurzamen. In dit artikel lees je alles wat met het gebouw te maken heeft.

Ga direct naar:

Maatschappelijk vastgoed

Met welke verhuurder of pandeigenaar heb jij te maken? Huur je het buurthuis van de gemeente (Utrechtse Vastgoed Organisatie- UVO), van een woningbouwcorporatie of een particuliere verhuurder? Of is het pand in eigendom?

De huur van de locatie is een grote kostenpost voor initiatieven in zelfbeheer. Vaak wordt een marktconforme huur gehanteerd door de afdeling Vastgoed van de gemeente. De hoge lasten worden vervolgens ten dele gecompenseerd door subsidie van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. LSA bewoners lanceerde een mooie campagne om dit ‘broekzak-vestzak’ dilemma landelijk aan de kaak te stellen: ‘Buurthuis te koop – geen marktwaarde maar meerwaarde’. Het is een mooi pleidooi voor het behoud van ontmoetingsplekken en de marktconforme huur los te laten.

Accommodatiebeleid gemeente
Volgend op de nota Vernieuwend Welzijn staat in de uitvooeringsnotitie Maatschappelijk initiatief onder dak beschreven hoe de gemeente in buurten ruimte, ontmoeting en samenwerking wil faciliteren in buurtcentra.

Huurcontract met verhuurder
Wat doe je als je een nieuw huurcontract met je verhuurder moet afsluiten? De eigenaar heeft een stapje voor en meer kennis van zaken. Laat je goed informeren en benader Dwarsverband om in contact gebracht te worden met andere leden die iets soortgelijks hebben gedaan. Vergelijk bijvoorbeeld de demarcatielijst, dit is een lijst met afspraken waarin staat wie voor voor welke onderhoudszaken verantwoordelijk is – de huurder of verhuurder.

Heb je een (concept) huurcontract en wil je dat iemand met kennis van zaken met je meekijkt? Vanuit de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij – een netwerk van vrijwillige adviseurs) ligt er het aanbod dat een jurist kosteloos meekijkt en advies geeft. Benader ons, dan maken wij de koppeling.

Meer informatie, uitleg en tips over maatschappelijk vastgoed lees je op de pagina van LSA bewoners over eigen gebouw.

Toegankelijkheid

Het buurthuis is er voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Kijk eens kritisch naar je locatie, is het toegankelijk voor iedereen? Kun je wat verbeteren? Je kunt hierbij denken aan toegankelijkheid op digitaal, sociaal of fysiek gebied/vlak. Bijvoorbeeld je website aanpassen, zodat deze goed leesbaar is, ook voor mensen met slecht zicht. Of de fysieke drempels weghalen zodat iemand in een rolstoel gemakkelijk binnenkomt.

De gemeente vindt het belangrijk dat Utrecht voor iedereen toegankelijk is. Lees meer in het beleid voor toegankelijkheid van de gemeente Utrecht.

Heb je een idee om jouw locatie toegankelijker te maken voor mensen met een beperking? Dan kan je daar subsidie voor aanvragen bij de gemeente via deze regeling.

Meer informatie kan je vinden in dit artikel van Dorpshuizen.nl over toegankelijkheid.

Verbouw/nieuwbouw

In de Verbouwclub van Dwarsverband wisselen leden die met (plannen voor) verbouwingen bezig zijn, tips met elkaar uit. We geven een selectie van de belangrijkste tips.

Hulp en ondersteuning

 • De KNHM geeft advies en ondersteuning, mede door adviseurs van Arcadis kosteloos in te zetten. Dit kan op verschillende punten in het proces. Bijvoorbeeld financiering voor het maken van een eerste ontwerp. Het hoeft dan niet precies dat ontwerp te worden, maar je hebt een startpunt waar je mee de boer op kunt.
 • Via Dwarsverband is er een (externe) projectleider die kan dienen als vraagbaak of ingehuurd kan worden.

Financiering

 • Podium Oost heeft bedongen met de gemeente (eigenaar) dat ze tijdens de verbouwing geen huur betalen. Personeelskosten lopen wel door.
 • Maak een goede businescase waarin je de situatie na de verbouwing doorrekent. Krijg je meer m2 dan is het aannemelijk dat de verhuuropbrengsten omhoog gaan. De huur stijgt dan ook en dat geeft de verhuurder meer ruimte om extra te investeren. Let op: hoeveel huur kan je als organisatie betalen? Wees niet te optimistisch.
 • Is er achterstallig onderhoud? Onderhoudswerkzaamheden kun je (als de situatie dat toelaat) ‘oppotten’ en tijdens de verbouwing in één keer uitvoeren. Er ontstaat zo ook meer investeringsruimte.
  • Aanvullende subsidieregelingen van de gemeente Utrecht:
  • Financiering voor gebruikerswensen van locatie zelf:
   • Diverse fondsen. Lees de tips over fondsen in de kennisbank. Als je veel verschillende fondsen aanschrijft, kan je overwegen om een fondsenwerver in de arm te nemen.
   • Ondernemersfonds / winkeliersvereniging.
   • Vrienden Van / crowdfundingsactie, via bijvoorbeeld Voor je Buurt.

  Tijdens / voor de verbouwing

  • Lees het bestek (= omschrijving van al het uit te voeren werk) heel goed door wat betreft invulling van gebruikerswensen. Wat er niet instaat is achteraf altijd meerwerk (en dus meer kosten).
  • Onderdruk de neiging om het allemaal zelf te doen als je denkt dat dat goedkoper is. Hoeveel vrijwilligers zijn er echt die dingen ook kunnen oppakken? Het is zo veel werk, haal je niet nog veel meer op de hals.
  • Als dat kan, probeer open te blijven tijdens de verbouwing om niet teveel huurders / bezoekers te verliezen. Of grijp deze kans aan om je te herpositioneren in de wijk, zoals Podium Oost aan het doen is door middel van o.a. buurtonderzoek en nieuwe samenwerkingen.

  Verduurzamen

  Tip: lees alles over het verduurzamen van je gebouw en mogelijke manieren om dit te financieren op de pagina van LSA bewoners over energietransitie en duurzaamheid. Bekijk hier bijvoorbeeld ook de tips over energiebesparen in je buurthuis.

  Ben je, na het lezen van het bovenstaande artikel, geïnspireerd geraakt om jouw locatie ook te verduurzamen?

  Als je een locatie van de gemeente huurt, ga dan eerst in gesprek met je accounthouder over de mogelijkheden. De gemeente Utrecht wil uiteindelijk al haar panden verduurzamen. Als je aangeeft dit belangrijk te vinden en zelf ook mee wilt financieren (of daar financiering voor vindt) belandt jouw locatie mogelijk bovenaan de stapel.

  Is je gebouw in eigendom van een ander, bijvoorbeeld woningcorporatie, ga dan in gesprek met de eigenaar.

  Ben je zelf eigenaar van je gebouw en heb je plannen voor verduurzaming, ga dan eerst in gesprek met je accounthouder bij de gemeente voor de haalbaarheid.

  De gemeente heeft een aantal regelingen die instellingen helpen bij divers aspecten van verduurzamen, zie Duurzaam ondernemen | gemeente Utrecht.

  Financiering bij fondsen
  Fondsen dragen graag bij aan het verduurzamen van je gebouw. We lichtten er twee uit:

  • Het Oranjefonds geeft voorrang aan aanvragen van ontmoetingsruimte voor investeringskosten met betrekking tot het verduurzamen van hun gebouw. Lees meer.
  • Het Postcodeloterij Buurtfonds heeft extra geld beschikbaar voor het energiezuiniger 
maken van je locatie. Lees meer.

  Hulp van de provincie Utrecht
  Is het gebouw in eigendom? Dan kan je gratis hulp krijgen van de provincie Utrecht via het ‘Ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed’. De provincie stelt iemand beschikbaar om je te helpen als je het gebouw wilt verduurzamen: van de CV ketel vervangen tot dubbelglas, van zonnepanelen tot een totale verbouwing. Je krijgt advies en hulp bij technische rapportages, het schrijven van aanvragen, zoeken van financiën en het doorrekenen van bouwplannen. Deze ondersteuning is specifiek gericht op eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed. Het programma loopt tot eind 2023.