Website onder constructie

Website onder constructie

Aan deze website wordt hard gewerkt We zijn de komende weken nog bezig om de website te vullen en te optimaliseren. Heb je tussendoor vragen, neem contact met ons...
ALV 22 november

ALV 22 november

Jouw mening telt! Kom naar de ALV op 22 november De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Dwarsverband op 22 wordt een belangrijke vergadering. Op de agenda o.a.: Mogelijke aansluiting van de zelfbeheerde speeltuinen (zie volgend nieuwsbericht) Jaarplan en begroting...
Aansluiting speeltuinen?

Aansluiting speeltuinen?

Maar liefst 12 nieuwe leden zou de mogelijke aansluiting van de verzelfstandigde speeltuinen kunnen betekenen. Op dit moment hebben we 23 leden in totaal. Zien wij zo’n groei zitten? En sluiten wij als vereniging eigenlijk wel aan bij de behoefte van de besturen van...
RIB Burgerparticipatie 15 nov

RIB Burgerparticipatie 15 nov

Op 15 november is er een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) over zeggenschap en burgerparticipatie. Iedereen is van harte welkom.  Een aantal raadsleden nam het initiatief voor de bijeenkomst. Zij stuurden met de uitnodiging een toelichting mee. Toelichting raadsleden...
Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve

Sparen voor later – hoe leg je een bestemmingsreserve aan? Presentatie gemeente Het was volle bak in het clubhuis van Zuilen Samen Sterk. Tijdens onze penningmeesterkring op 13 september gaf de gemeente ons uitleg over het aanleggen van reserves. Spaarpotjes...