Rosa Koenen nieuwsberichten

Trots op Zelfbeheer

Trots op Zelfbeheer!   Er zijn steeds meer ontmoetingsplekken in zelfbeheer. Groepen bewoners die zelf verantwoordelijk zijn voor hun buurthuis of speeltuin. Een mooie ontwikkeling en daar zijn we trots op. Zo trots dat we als LSA bewoners en Vereniging Dwarsverband...

Terugkoppeling ALV voorjaar

Terugkoppeling ALV voorjaar 2023 Wat een prachtige opkomst tijdens de ALV afgelopen week in de Dame. Er kwamen 27 mensen van 15 afzonderlijke locaties om mee te sparren en beslissingen te nemen. We aten samen. Keken terug op 2022. En er werd positief ingestemd met de...

Noodsteun energiekosten

Subsidie voor hoge energiekosten Komt je locatie in de problemen door de gestegen energieprijzen? Er zijn verschillende regelingen om je te compenseren. Hoe zit dit nou precies? Er is een landelijke regeling: de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).  En noodsteun via...

Bestuurdersbijeenkomst

Verslag Bestuurdersbijeenkomst 21 februari kwamen we samen in het gezellige buurthuis de Boeg voor de bestuurdersbijeenkomst. Met een kleine groep zijn we in de notitie: Toekomstperspectief Buurtcentra gedoken. De notitie is nog moeilijk te vertalen naar het...