Dialogen met speciale aandacht voor ouderen

Stadsgenoten met elkaar in gesprek brengen die elkaar niet vanzelfsprekend tegen komen, dat is waar Utrecht in Dialoog zich hard voor maakt. De komende tijd zal Utrecht in Dialoog zich onder andere richten op ouderen online meer met elkaar in contact en gesprek te brengen. In mei starten ze samen met LunettenWilWel, een serie gesprekken…

Hoe is het nu bij… De Nieuwe Jutter 

Gesloten en toch actief. Wekelijks doet een Dwarsverbandlid verslag van de wijze waarop zij met deze verwarrende tijden omgaan. Deze week buurthuis De Nieuwe Jutter.  Net als de andere buurthuizen is De Nieuwe Jutter (DNJ) potdicht. Vervelend voor alle bezoekers, maar vooral ouderen van wie veel van hun sociale contacten liepen via het buurthuis. Met…

Fondsen voor ondersteuning tijdens Coronacrisis

Rabobank Coöperatief Fonds Vanaf 6 april kunnen verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven een aanvraag doen bij Rabobank Utrecht en omstreken. Het fonds is er om initiatieven te ondersteunen waarbij activiteiten en evenementen afgelast zijn en nu cruciale inkomsten missen in deze coronacrisis. Wel moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees hier welke. Er is ook…

Hoe is het nu bij… 3-Generatie Centrum

Gesloten en toch actief. Wekelijks doet een Dwarsverbandlid verslag van de wijze waarop zij met deze verwarrende tijden omgaan. Deze week het 3-Generatiecentrum. “Net als alle locaties is het 3-Generatiecentrum sinds 13 maart gesloten, maar de ontvangers van het soepproject misten dit toch. Daardoor hebben wij subsidie aangevraagd bij het Initiatievenfonds voor de voortzetting van…

Penningmeesterkring en beheerdersbijeenkomst online

Penningmeesterkring en beheerdersbijeenkomst online De penningmeesterkring en het beheerdersontbijt konden de afgelopen tijd natuurlijk niet door gaan. Nu steeds meer duidelijk wordt dat we de komende tijd elkaar in groepsverband niet fysiek kunnen zien, stellen we voor deze bijeenkomsten online te organiseren. Roos en Sarah kunnen op afstand goed helpen om hier aan deel te nemen, als…

Speeltuinen (onder bepaalde voorwaarden) weer open

De gemeentelijk beheerde en zelfstandige speeltuinen kunnen weer open. Er zijn hiervoor wel een aantal voorwaarden opgesteld. Dit betekent onder andere dat er per speeltuin een beheerprootocol moet worden gemaakt om te voldoen aan de nog geldende maatregelen en de speeltuin alleen voor kinderen opengaat en niet voor hun ouders. Een format hoe je zo’n beheerprotocol…

Hoe is ’t nu bij…….De Dame

Gesloten en toch actief. Wekelijks doet een Dwarsverbandlid verslag van de wijze waarop zij met deze verwarrende tijden omgaan. De Dame Doet Het! in Zuilen bijt de spits af. We spraken met de coördinator van De Dame. “Onze locatie houdt natuurlijk de deuren dicht. Maar er zijn veel mooie initiatieven rondom de Dame: bijvoorbeeld het sporten met…

Financiële steun

Voor langere tijd dicht betekent geen inkomsten uit zaalverhuur, horeca of activiteiten. Tegelijkertijd lopen de lasten wel door zoals huur, g/w/l en in sommige gevallen personeel.  Afgelopen week spraken Roos en Sarah zoveel mogelijk van de leden. Afhankelijk van de manieren waarop geld binnenkomt, er weer uit gaat en de financiële situatie maken alle leden zich in…

Lees alles over het coronavirus en jouw initiatief

Vanaf vrijdag 20 maart delen we de berichten over de corona-maatregelen en wat dit voor je initiatief betekent als nieuwsberichten op de website. Ook delen we de berichten over de mail door op regelmatige basis een nieuwbrief te versturen naar onze leden en netwerk. Wil jij deze ook ontvangen? Stuur dan een mail naar: info@dwarsverbandutrecht.nl.…