NIEUWS

Afscheid klankbordgroep

5 jaar lang waren Miecke Monden-Duin, Hanneke Immikhuizen en Alfred de Ronde het klankbord van het bestuur en de coördinatoren van Dwarsverband.

Koers houden

Regelmatig kwamen we samen om te sparren over de koers of specifieke vraagstukken van de vereniging. Daarmee leverde de klankbordgroep een wezenlijke bijdrage aan de groei van de vereniging.

De klankbordgroep ontstond omdat Dwarsverband in het eerste jaar geen voltallig bestuur had. Het bestuur telt inmiddels al weer lange tijd 3 personen. Mede daarom is een apart klankbord minder noodzakelijk geworden. 

Vervolg

Miecke en Hanneke hebben aangeboden hun kennis en ervaring te blijven inbrengen als we daarom vragen. Alfred heeft zich zelfs bereid verklaard het bestuur te komen versterken. In de aankomende ledenvergadering vragen we de leden daarmee in te stemmen. Tijdens een etentje namen bestuur en coördinatoren afscheid van de klankbordgroep.

afscheid klankbordgroep