Aansluiting speeltuinen?

Maar liefst 12 nieuwe leden zou de mogelijke aansluiting van de verzelfstandigde speeltuinen kunnen betekenen. Op dit moment hebben we 23 leden in totaal. Zien wij zo’n groei zitten? En sluiten wij als vereniging eigenlijk wel aan bij de behoefte van de besturen van de verzelfstandigde speeltuinen? 

Hoe is het nu geregeld?

Utrecht kent, naast de speeltuinen die al lid bij ons zijn, 21 beheerde speeltuinen. Daarvan zijn er 12 verzelfstandigd, in zelfbeheer dus. De mate van zelfbeheer verschilt. Sommige regelen alleen het sociale beheer, andere zijn helemaal verzelfstandigd en regelen ook het onderhoud van het pand, de speeltoestellen en het groen. De andere 9 speeltuinen zijn niet verzelfstandigd en worden beheerd door DOCK. 

Alle speeltuinen samen (de 21 dus) worden momenteel ondersteund door twee kwartiermakers: Alexander van den Kommer en Janneke Baan. Die ondersteuning richt zich met name op de ‘speeltuinmakers’ (de beheerders van de speeltuinen) en minder op de besturen.

In gesprek

De afgelopen weken gingen Hans en Sarah, samen met de kwartiermakers, in gesprek met de besturen van de verzelfstandigde speeltuinen. Wat zijn hun wensen en behoeften? Sluit dat aan bij onze vereniging? De eerste verkennende gesprekken zijn positief. Een groot deel van de besturen van de verzelfstandigde speeltuinen wil zich graag bij ons aansluiten. Ze geven aan behoefte te hebben aan kennis en ervaring uitwisselen op onderwerpen als: financiën (accountantsverklaring!), personeel/werkgeverschap, belangenbehartiging richting de gemeente en gezamenlijke inkoop. 

Wat vind jij?

We spreken begin november ook de speeltuinmakers over hun wensen en behoeften. Daarna maken we de balans op en gaan we graag met jou, als lid van Dwarsverband, in gesprek tijdens onze ALV op 22 november. Willen we groeien met 12 nieuwe leden? Past deze ‘nieuwe tak van sport’ bij ons? En hoe gaan we dit organisatorisch doen? We horen graag hoe jij hierover denkt.speeltuinen Utrecht

Inschrijven nieuwsbrief

CONTACT

Mail coördinatoren Rosa en/of Sarah

via info@dwarsverbandutrecht.nl

icon-dwarsverband

Dwarsverband – 2022