Weet je wat de behoefte is van de buurt en voorzie je daarin? En hoe zichtbaar ben je in de buurt, weten bewoners waarvoor ze bij jullie terecht kunnen? Het betrekken van de buurt werkt twee kanten op. 

De bewoners in de buurt zijn de fundering van je initiatief en geven je bestaansrecht. Op 28 november 2019 gingen we als vereniging met elkaar in gesprek over het betrekken van de buurt. Het verslag van de avond kan je hier lezen.

In dit thema een overzicht van tips en inspiratie over hoe je de buurt kan betrekken:

Tips voor het betrekken van de buurt

Voorbeeld betrekken van de buurt: De Boeg

Voorbeeld betrekken van de buurt: De Pan

Voorbeeld campagne Vriend Van: sociaal cultureel centrum Podium Oost

Voorbeeld betrekken van de buurt: In de 3 Krone

Meer tips en inspiratie? Neem ook eens een kijkje in de kennisbank van het LSA bewoners en lees bijvoorbeeld meer over tevredenheidsonderzoek, doelgroep analyseren en formuleren of een buurtenquête.