Versoepelde maatregelen per 1 juli

Inmiddels is het 1 juli en zijn er weer meer maatregelen versoepeld vanuit de overheid. Zo ligt het maximum aantal bezoekers niet meer op 30 personen maar op 100 en kunnen er weer meer activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan sportactiviteiten en muziek maken bijvoorbeeld. Wel blijft de regel van 1,5 meter van kracht. Welke activiteiten…

Nieuwe handreiking subsidies tweede helft 2020

Het College heeft op 24 maart een handreiking vastgesteld voor het vaststellen van de subsidies voor de periode medio maart t/m juni 2020. Inmiddels is gebleken dat de gevolgen van de corona crisis ook in het najaar maar ook soms in 2021 invloed hebben. Dit is de reden dat dat het College op 17 juni…

Nieuwe subsidieregeling 2021 bekend!

Op 16 juni heeft het College van B & W de nieuwe subsidieregeling ‘Vrijwillige inzet voor elkaar’ vastgesteld. Deze regeling is op 30 juni gecommuniceerd naar het veld. Op 1 juli is er een mail uitgegaan vanuit MO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht) naar de zelfbeheerinitiatieven met de regeling en enkele zaken die…

Hoe is het nu bij… De Schalm

Wekelijks doet een Dwarsverbandlid verslag van de wijze waarop zij met deze verwarrende tijden omgaan. Deze week de ervaringen van De Schalm! Marga Lieshout, voorzitter van Sociaal Cultureel Centrum De Schalm, vertelt ons hoe het er nu aan toe gaat bij De Schalm.  ‘Op 2 juni gingen we weer open en was bestuurslid Ria van…

TOGS regeling nu ook voor buurthuizen

Eerder vertelden we dat een van de regelingen van de rijksoverheid voor financiële compensatie, de TOGS, niet toegankelijk was voor veel initiatieven op basis van hun SBI code. De SBI code is de code waaronder je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Na een intensieve lobby van onder andere het LSA kunnen buurthuizen de…

Hoe is het nu bij… In de 3 Krone

Wekelijks doet een Dwarsverbandlid verslag van de wijze waarop zij met deze verwarrende tijden omgaan. Deze week de ervaringen van In de 3 Krone.  We spraken Hennie Beersen, lid van de beheergroep en verantwoordelijk voor de verhuur bij In de 3 Krone. ‘We zijn weer open, maar het is nog heel minimaal. Wij draaien met…

Bijzondere muziek op jouw locatie?

De afgelopen jaren bood een aantal leden van Dwarsverband, met veel succes, gastvrijheid aan het Utregs Requiem. Het Utregs Requiem was een nieuw eigentijds requiem. Op basis van persoonlijke verhalen van mensen met diverse sociale en culturele achtergronden werden meerdere composities uitgevoerd. Vijf jaar terug ontstond bij Ellen Blom (Utrechtse film- en documentairemaker) het idee…

Aanvullende informatie opening buurthuizen

Op vrijdag 29 mei kwam dan toch het definitieve bericht dat het College van B en W besloten had dat de buurtcentra weer open mogen. Afgelopen dinsdag 2 juni ontvingen we bericht van de gemeente met aanvullende informatie over de voorwaarden die gelden om open te kunnen. De belangrijkste voorwaarden: ten alle tijden minimaal 1,5 meter…

Tip: de toegankelijkheidssubsidie is verhoogt naar 100%

Heb je plannen om je gebouw toegankelijk(er) te maken voor mensen met een beperking? Dan kunnen de kosten hiervoor nu volledig vergoed worden door de gemeente. De toegankelijkheidssubsidie van de gemeente kan je aanvragen voor zowel fysieke als sociale maatregelen om je pand toegankelijk te maken voor inwoners met een beperking. Denk dan aan het weghalen van drempels, het…