Onze leden zijn bewonersinitiatieven die in zelfbeheer zijn. Zij zijn geheel of grotendeels onafhankelijk van subsidies en worden voornamelijk door vrijwilligers gerund. Het gaat onder andere om buurthuizen, sociaal culturele centra en speeltuinen.