In 2013 heeft de gemeente Utrecht aangegeven, mede uit financiële overwegingen, meer ruimte te willen geven aan initiatieven vanuit de wijkbewoners. Een beleid dat verschuift van top-down naar bottom-up. Een aantal bewonersinitiatieven heeft het destijds aangedurfd het zelf te gaan doen, op voorwaarde dat de gemeente de bewonersinitiatieven dan ook de ruimte biedt en de gelegenheid geeft om die nieuwe verantwoordelijkheid waar te maken. Een situatie waarin de relatie tussen gemeente en initiatieven is gebaseerd op gelijkheid. Een aantal andere initiatieven waren al langere tijd in zelfbeheer.

Vanaf 2013 heeft  ‘project’ Dwarsverband, destijds in de personen van Kees Fortuin, Titus Schlattman en Mariska van Keulen in opdracht van stichting Ruimte voor de Buurt, zich met veel succes ingezet om de initiatieven onderling met elkaar te verbinden. Een paar keer per jaar kwamen de initiatieven bij elkaar, wisselden ervaringen uit en deelden een gezamenlijke maaltijd.  

Sinds 2018 is het project Dwarsverband gestopt en vereniging Dwarsverband opgericht. De vereniging is ontstaan vanuit behoefte van de initiatieven in zelfbeheer, die zochten naar verdieping in de verbinding die al bestond en intensiever nieuwe kennis opdoen en met elkaar delen. Besloten is toen om de de gezamenlijke diners te combineren met workshops en inhoudelijke programma’s. De thema’s van deze avonden worden ingevuld naar behoefte van de leden. Om deze activiteiten vorm te geven ontvangt Dwarsverband subsidie van de gemeente Utrecht.

Dwarsverband is groepslid bij het LSA bewoners (Landelijk Samenlevingsverband Actieve bewoners).  Dat betekent dat je als lid van Dwarsverband gratis ook naar de bijeenkomsten van het LSA mag gaan. Die zijn vaak heel interessant en sluiten goed aan. Er staat bovendien een schat aan informatie op de kennisbank specifiek over zelfbeheer op hun website. Ook bieden ze de mogelijkheid om individuele vragen van initiatieven te behandelen. Kijk op www.lsabewoners.nl/zelfbeheer

Wil je ook lid van Dwarsverband worden?

Neem contact met ons op, dan komen we graag met je kennismaken. Je bent ook altijd welkom om een keer vrijblijvend aan te sluiten bij een van onze bijeenkomsten. Het lidmaatschap kost €50,- per jaar.