De stad Utrecht heeft een groot aantal initiatieven in zelfbeheer. Sommige daarvan bestaan al langere tijd, maar het grootste gedeelte is ontstaan na een beleidswijziging van de gemeente Utrecht in 2013: van top-down naar bottom-up (zie nota: Vernieuwend Welzijn).

De initiatieven in zelfbeheer werden van 2013 – 2018 ondersteund door ‘project’ Dwarsverband, destijds in de personen van Kees Fortuin, Titus Schlattman en Mariska van Keulen in opdracht van stichting Ruimte voor de Buurt. Zij hebben zich met veel succes ingezet om de initiatieven onderling met elkaar te verbinden.

In 2018 is het project Dwarsverband gestopt en Vereniging Dwarsverband opgericht. De vereniging is ontstaan vanuit de behoefte om het delen van (nieuwe) kennis en ervaring intensiever in te vullen. Vanaf dat moment worden de gezamenlijke diners gecombineerd met een inhoudelijk programma, al naar gelang de behoefte van de leden. De vereniging vervult een belangrijke informatiefunctie, verbindt leden onderling aan elkaar en levert, indien nodig, ook individuele ondersteuning.

Om deze activiteiten vorm te geven, ontvangt Dwarsverband subsidie van de gemeente Utrecht.

Wil je ook lid van Dwarsverband worden? Neem contact met ons op via info@dwarsverbandutrecht.nl, dan komen we graag met je kennismaken. Het lidmaatschap kost €50,- per jaar.

Je bent ook altijd welkom om een keer vrijblijvend aan te sluiten bij een van onze bijeenkomsten.